Petr si koupil starý ovocný sad a chce jej inventarizovat a vést si záznamy

 • Koupil si parcelu se starým ovocným sadem a potřebuje v první řadě zjistit, co mu tam roste a v jakém je to stavu
 • Může si stáhnout volně dostupný katastr nemovitostí a svoji parcelu importovat do Giselly
 • Nachystá si v Giselle atributy, které chce sledovat a vyrazí
 • V terénu se může snadno orientovat podle podkladových leteckých snímků
 • Sbírá si k jednotlivým stromům informace – druh, velikost, stav, stáří, ponechat/nahradit
 • Ke zjednodušení si vytvořil výčty
 • Ke všemu si pořizuje fotografie
 • Atributy, které mu chybí, si může v terénu přímo doplňovat
 • Výsledky si pak exportuje do GISu (ArcGIS, QGIS, DIVAGIS) a může si je zobrazovat i ve Wegasu nebo Google Earth
 • Podle toho se může rozhodnout o etapách obnovy a údržby sadu, navrhnout si změnu druhového složení apod.
 • Protože kvalitní sad nedělají jen samotné stromy, tak si můžete zmapovat veškeré zázemí (sklad, cestičky, meze), nejbližší včelaře a jejich úly i přirozené návštěvníky a obyvatelé sadu – škodlivé i prospěšné (hmyz, motýly, ptactvo i savce)
 • Po čase (měsíc, rok) si může vrstvu znovu připojit do Giselly a aktualizovat údaje a znovu nafotit stromy
 • Po sběru ovoce si může doplňovat výnosy
 • Časem má vedené záznamy o změnách a údržbě, o výnosech jednotlivých stromů nebo druhů a má chronologickou řadu fotografií
 • Může se tak efektivně rozhodovat a plánovat

 

Starosta Rozumný si chce vést záznamy o majetku a stavu obce

 • Starosta si může efektivně spravovat a aktualizovat svůj digitální pasport (VO, MK + DZ, HŘ, mobiliář, tříděný odpad)
 • Stačí si nahrát vrstvy do Giselly a může si efektivně aktualizovat data
 • (při kvalitně zpracovaném pasportu od nás si tak může provádět aktualizaci sám, data od nás dostane v kompatibilním formátu – případně mu na to můžeme rovnou připravit nastylovaný projekt do Giselly)
 • Mobil s Gisellou nosí stále při sobě, takže když na něco narazí, tak si nový/změněný objekt může hned vyfotit a doplnit si k němu atributy
 • Kromě pasportů si může zaznamenávat další věci, na které běžným pohybem po obci narazí:
  • Výmoly na komunikacích
  • Rozbité obrubníky
  • Uvolněné odpadkové koše
  • Nalomená větev stromu
  • Škody po povodni
  • Ale také si přímo lokalizovat podněty přímo od občanů
 • Problémy a poruchy má tak lokalizované a nafocené a následně je může hromadně předávat technikům
 • Data si může prostřednictvím Google Drive vyměňovat s místostarostou a dalšími zaměstnanci OÚ nebo aktivními občany
 • Všechna data si může zároveň zobrazovat i ve Wegasu

Dan dělá sociologický průzkum vázaný na prostorovost dat

 • Dan chce zjistit kvalitu života ve městě a pohled na POI ve městě
 • Např. 5-10 nejhorších lokalit města a co na nich lidem vadí a naopak 5-10 nejlepších lokalit – á la https://www.pocitovemapy.cz/brno-2016/
 • Podobně jak výše u Petra a starosty
  • Může si předchystat formuláře s výčtovými atributy
  • U záznamů si může zmíněné lokality přímo identifikovat
  • Vše může exportovat a při opakování importovat zpět
  • Po sběru dotazníků si může dotčené lokality nafotit a rekognoskovat a při opakování šetření nebo po nějakém čase může srovnávat fotografie (jak se daná lokalita změnila)
  • Protože fotografie může zpětně importovat do Giselly, tak může objekty stále fotit ze stejného místa
 • Co zvuk? Hlasový záznam rozhovoru?
 • Data nikam nesdílíme a má je sám v aplikaci nebo na GD, takže se nemusí bát o jejich únik před zveřejněním výsledků